Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
SANAT KAVRAMLARI VE KURAMLARI II
Code
RES-132
Course Info
Sanatın temel tanımları, kavramları ile sanat yapıtlarının belli kavramsal özellikleri, önemli sanat düşünürlerinin görüşleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.  
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam