Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
TDP DUYURUSU 18 October 2017
TDP DUYURUSU 09 October 2017
Desen I Malzeme Listesi 21 September 2017
Final Programı 15 May 2017
Course Details
Course Title
GENEL VE MESLEKİ ETİK
Code
GME100
Course Info
Etiğin tanımı, mesleki etiğin amacı ve temel ilkeleri, etik davranışların oluşumunda eğitimin önemi, bir mühendisin sorumlulukları, anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar ve sürdürülebilir mühendislik kavramları ele alınır.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam