Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
MESLEKİ ETİK
Code
RES-162
Course Info
Etiğin tanımı, mesleki etiğin amacı ve temel ilkeleri, etik davranışların oluşumunda eğitimin önemi, bir mühendisin sorumlulukları, anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar ve sürdürülebilir mühendislik kavramları ele alınır.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam