Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
DÜNYA SANATLAR TARİHİ II
Code
RES-122
Course Info
Kronolojik bir biçimde, XVII. yüzyıl sanatından başlayarak modern sanatın bitimine (çağdaş sanatın başlangıcına) kadar geçen süreçte sanatta meydana gelen değişimleri neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak incelemek ve aynı dönemlerde farklı coğrafyalarda ifade bulan sanatı karşılaştırmalı olarak ele almak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam