Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TECHNİCAL ENGLISH
Code
MAT286
Course Info
Eratosthenes in dünyanın çevresini hesaplaması, Pisagor Teoremi `nin çeşitli ispatları ve Pisagor üçlüleri.Teorem, öncü teorem, sonuç, küçük sonuç, sanı nedir Bazı meşhur örnekleri ve bazı matematik terimlerinin tanımları.Yunan alfabesi, semboller ve notasyonlar, iyi ve kötü matematik yazım biçimine örnekler, ispatlarda başlangıç ve bitiş cümleleri nasıl ifade edilir Bağlaçlar ve cümlecikler, gerektirmeler, açıklamalar ve değiştirmeler.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam