Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ
Code
COG407
Course Info
İklimlerin değişmesine etki eden doğal ve beşeri faktörler ortaya konur. Bu derste 4,7 milyar yıllık dünya tarihi boyunca iklimde meydana gelmiş değişimler açıklanmaktadır. Sanayi devriminden bu yana insan etkisiyle meydana gelen antropojenik iklimsel değişimler neden-sonuç ilişkisi kurularak değerlendirilir ve iklimin doğasına müdahalelerin zararları konusunda farkındalık kazandırılır.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam