Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ
Code
COG402
Course Info
Bu ders, 4. Jeolojik zaman ortamını, meydana gelen iklimsel varyasyonları, jeolojik ve jeomorfolojik olayları konu alır. Pleistosen buzullaşması ve holosen dönemlerini inceler.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam