Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
FLÜVYAL JEOMORFOLOJİ
Code
COG207
Course Info
Akarsular doğada aşındırma ve biriktirme faaliyetleri olmak üzere iki şekilde faaliyette bulunurlar. Bu derste akarsuların topografyada meydana getirdiği aşınım ve birikim şekillerinin gelişim aşamaları ile dağılışları üzerinde durulur.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam