Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KARTOĞRAFYA’YA GİRİŞ
Code
COG105
Course Info
Bu derste coğrafyanın ana konusu olan yeryüzünün kağıt üzerinde gösterilmesi ve bu suretle coğrafi olayların daha kolay açıklanmasının sağlanmasıyla ilgili temel bilgiler verilmekte ana çizgileriyle küresel bir yüzey olan yeryüzünün düzleme geçirilmesinden söz edilmektedir. Ayrıca, Evren, Güneş Sistemi, Dünya ve Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları incelenmektedir.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam