Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Seramik ve Cam Bölümü  
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ÜRETİM İŞLETME HESAPLARI
Code
SRC-412
Course Info
Üretim ve üretimin gerçekleştirildiği işletme kavramları, girişimci ve yöneticinin tanımı, iktisadi mallar ve hizmetlerin karşılaştırılması, arz-talep dengesinin incelenmesi, fizibilite ve rantabilite çalışmalarının işletmeye katkıları, standardizasyon ilkeler, bir seramik işletmesinin kuruluş ve işleyiş tarzı, amortisman tanımı ve hesaplanması, maliyet giderleri ve ürün maliyet hesabı yapılması ve uygulanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
2+0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam