Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEYKEL BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
SANAT VE MİTOLOJİ
Code
HYKS-342
Course Info
Mitolojinin tanımı, oluşumu, toplumsal işlevi, sanat ile arasındaki bağ, ilkel mitoloji, arketipler, paleolitik hayvan kültü, neolitik bereket kültü, krallıkların kozmik mitosları, ana-erkil, ata-erkil mitos kaynaşmaları, Homeros, Antik Yunan kozmogonisi, panteonu, klasik Yunan’da mitolojik kahramanlar, efsaneleri ve karşılaştırmalı mitoloji; batı mitolojisi, doğu mitolojisi, yaratıcı mitolojiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
3+0
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam