Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEYKEL BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ
Code
HYKS-371
Course Info
Sanatın bir bilgi alanı olarak kavranmasını, bireyin bu bilgi alanı içinden hayatla bağ kurmasına olanak sağlayacak şekilde, herhangi bir disipline bağlı kalmaksızın her türden malzeme, teknik ve yöntemi kullanarak bireysel yaratıcılığını geliştirecek deneysel çalışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
2+2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam