Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEYKEL BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ÇAĞDAŞ SANAT I
Code
HYK-301
Course Info
Çağdaş sanat akımları ve bu akımların temsilcileri olan sanatçılar, sanat eserleri, üslup, teknik ve malzemeler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
2+0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam