Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEYKEL BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I
Code
HYK102
Course Info
Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar ve çizim konularında bilgilendirme, nesne etütleri, çizginin, rengin ve ışığın bir yaratım ve anlatım dili olduğunun aktarılması, renkli resim malzemeleri ile uygulamalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
6
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam