Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEYKEL BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
GENEL MESLEKİ ETİK
Code
GME100
Course Info
Etiğin tanımı, mesleki etiğin amacı ve temel ilkeleri, etik davranışların oluşumunda eğitimin önemi, bir sanatçı sorumlulukları, anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar ve sürdürülebilir sanatsal kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam