Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HEYKEL BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
DÜNYA SANAT TARİHİ I
Code
HYK-131
Course Info
Kronolojik bir biçimde, tarih öncesi ve ilkel topluluklardan başlayarak insanoğlunun ilk kültür ürünlerinden Modern Sanatın bitimine (çağdaş sanatın başlangıcına) kadar geçen süreçte sanatta meydana gelen değişimleri neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak inceleme ve aynı dönemlerde farklı coğrafyalarda ifade bulan sanatı karşılaştırmalı olarak ele almak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
2+0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam