Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
GRAFİK BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
GÖSTERGEBİLİM
Code
GRF-302
Course Info
Gelişim süreci içinde genel göstergebilim ve göstergelerin gelişimi, oluşumu, alanları, türleri, dizgeleri ile ilgili bilgilerin verilmesi. İletişim, bildirişim, gösterge, gösteren, gösterilen, göstergebilim ve konu ile ilgili diğer kavramları tanımlanması. Göstergelerin, genel olarak yoğrumsal (plastik) sanatlardaki, özelde de grafik sanatındaki / tasarımındaki yerinin görsel örneklerle açıklanması ve irdelenmesi. Grafik iletişimin, bu iletişimde göstergelerin öneminin, grafik gösterge yaratma / oluşturma ve kullanma süreçleri ile sorunlarının kavratılması, öğrencilerin, tasarımlarında bu birikimden gelmelerinin sağlanması konuları be dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
2+0
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam