Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
GSTM Final Programı 25 December 2017
TDP DUYURUSU 24 October 2017
STAJ DEFTERİ DUYURUSU 04 October 2017
MEZUNİYET TÖRENİ 15 June 2017
Course Details
Course Title
PAZARLAMAYA GİRİŞ
Code
GMS111
Course Info
Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; Pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü; Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; Tüketici pazarları ve tüketici davranışı; Endüstriyel (örgütsel) pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışları; Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri; Mamul; Fiyat; Tutundurma; Kişisel satış; Reklâm; Halkla İlişkiler ve Tanıtma; Satış geliştirme; Doğrudan pazarlama; Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım; Hizmet Pazarlaması konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam