Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Atelier - Laboratory
DRAPAJ ATÖLYESİ
Course Details
Course Title
SANAT VE MİTOLOJİ
Code
TMT-281
Course Info
Mitolojinin tanımı, oluşumu, toplumsal işlevi ve sanat ile arasındaki bağ. İlkel Mitoloji ve arketipler. Paleolitik hayvan kültü, Neolitik bereket kültü, krallıkların kozmik mitosları. Ana-erkil ve ata-erkil mitos kaynaşmaları. Homeros, Antik Yunan kozmogonisi ve panteonu, Klasik Yunan’da mitolojik kahramanlar ve efsaneleri. Karşılaştırmalı mitoloji: batı mitolojisi, doğu mitolojisi, yaratıcı mitoloji bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Credit
2+0
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam