Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
FINANCIAL VALUATION
Code
İŞLT 667
Course Info
"Değer yaratımı ve yönetimi, firma değeri ve iskonto oranının hesaplanması, özsermaye maliyeti ve firma değerlemesi, firma değerlemesini etkileyen önemli değişkenler, sermaye bileşimi, kar dağıtım politikası, nakit akış yönetimi, firma değerlemesinde yaklaşımlar ve kullanılan yöntemler, indirgenmiş nakit akışları uygulamaları, indirgenmiş nakit akışları modelleri I indirgenmiş nakit akışları modelleri II, yatırım projelerinin değerlemesi."
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam