Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Code
İŞLT 651
Course Info
"Toplam kalite yönetim anlayışının gelişimi, toplam kalite yönetiminin amaçları, temel özellikleri, unsurları, sürekli iyileştirme, toplam kalite yönetiminin faydaları, hizmet kalitesi ve hizmet sektöründe kalite, bilgi merkezlerinde toplam kalite yönetimi"
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam