Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
CONTEMPORARY ORGANIZATION ANALYSIS: ACTORS AND CORPORATIONS
Code
İŞLT 643
Course Info
"Çağdaş ve endüstri devrimi sonrası örgütlerde ihtilaflar ve müzakereler; endüstrinin aktörleri arasındaki ilişkiler, yeni oluşan örgütsel biçim ve eylemleri çözümlemek / anlamak için sembolik-yorumlayıcı ve post-modern bakış açıları; farklı örgütsel ortamlarda bilginin üretimi ve tüketimi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam