Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
EFFICIENCY ANALYSIS IN ENTERPRICES
Code
İŞLT 638
Course Info
"Verimlilik kavramları, temel iş kapsamı ve arttırıcı faktörleri, metod etüdü aşamaları, simge ve sembollerin, şema ve diyagramların özellikleri, iş örneklemesi, zaman etüdü kavramı, dereceleme yöntemleri, standart zaman temelleri, ücret ve verimlilik ilişkisi, ergonomi ve verimlilik, iş etüdü ve insan boyutu, Verimlilik, üretim işletmelerinde verimlilik, hizmet işletmelerinde verimlilik.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam