Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
CONSUMER BEAVIOUR
Code
İŞLT 630
Course Info
Tüketici davranışına giriş. Pazar bölümlendirme. Tüketici davranışında psikolojik etkiler: Öğrenme, güdülenme, algılama, tutumlar ve tutumların değiştirilmesi, kişilik. Tüketici davranışında sosyo-kültürel etkiler: Grup dinamiği ve danışma grupları, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf ve kültür. Tüketici satın alma karar süreci. Toplum ve tüketici davranışı.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam