Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
PROMOTION STRATEGY MANAGEMENT
Code
İŞLT 627
Course Info
Bu ders, tutundurma kavramını ve tutundurma alt karmasını, tutundurma amaçlarını, iletişim sürecini, tutundurma programının hazırlanması sürecini içermektedir. Ders kapsamında tutundurma kavramı, tutundurma karması stratejileri ve tutundurma karmasının seçimini etkileyen faktörler ele alınacak, her bir tutundurma alt karması detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu bağlamda Reklam, Halkla İlişkiler, Kişisel Satış, Satış Geliştirme, Kurum Kimliği, Ürün, Marka ve Ambalaj, Dağıtım ve Fiyatın İletişim Boyutu ve Doğrudan Pazarlama konuları ele alınacaktır.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam