Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
TAX LAW
Code
İŞLT 616
Course Info
"Vergi hukukunun anlamı ve konusu, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, verginin tarafları, konusu, vergiyi doğuran olay, vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, verginin matrahı, vergi tarifesi, verginin tarhı, tebliği ve tahakkuku, vergi alacağının ortadan kalkması, vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin örgütlenmesi, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı ders kapsamında işlenmektedir.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam