Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
Principles of Kemal Ataturk II
Code
AİİT202
Course Info
Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasası, çok partili yaşam deneyimi, Cumhuriyete karşı diğer tepkiler, Menemen olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü düşünce sistemi.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam