Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
VERGİ MUHASEBESİ
Code
İŞLT 569
Course Info
Vergi türleri, defter, belge ve kayıt nizamı. Dönem içi vergi sorumluluğu, vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması. Muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi. Dönem sonu vergi mükellefiyeti, gelir ve kurumlar vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları. Yatırım indirimi, yeniden değerleme ve amortisman uygulamaları. Örnek uygulamalar.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam