Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
DENETİM UYGULAMALARI
Code
İŞLT 558
Course Info
Denetimin İşlevi, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Süreci ve Denetimin Planlanması, Denetim Kanıtları ve Prosedürleri, Çalışma Kağıtları, İç Kontrol Sistemi, Denetim Raporu, Finansal Tablo İlkeleri, Türkiye Muhasebe Standartları konuları ele alınmaktadır.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam