Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
FİNANSAL ANALİZ
Code
İŞLT 554
Course Info
İşletmenin malî durumunun (bilanço) ve faaliyet sonuçlarının (gelir tablosu) ek malî tabloların gelecek için analiz edilmesi ve yorumlanması. Finansal matematik, faiz kavramı, faiz oranı ve bileşenleri, şirket değerlemesi kavramı, geleneksel yaklaşım, modern yaklaşım,özsermayeye ve firmaya sağlanan serbest nakit akımlarının belirlenmesi,iskonto oranının belirlenmesi, şirket değerlemede tartışmalı konular ve çözümleri, kaldıraçlı satın alma, sermaye maliyeti teorisi, risk sermayesi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam