Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Lisans Vize Programı 22 March 2017
İİBF İNTÖRN YÖNERGESİ 19 September 2013
Course Details
Course Title
GENEL VE MESLEKİ ETİK
Code
GME 100
Course Info
Etik kavramının gelişimi ve tanımı, etik ve ahlak kavramları arasındaki fark, meslek etiği kavramı ve temel ilkeleri, meslek etiğinin önemi, işletmelerin etik ile ilgili kararları, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışlar, sosyal sorumluluk.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam