Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ETİK VE MESLEKİ ETİK
Code
İŞLT 120
Course Info
Etik kavramının gelişimi ve tanımı, etik ve ahlak kavramları arasındaki fark, meslek etiği kavramı ve temel ilkeleri, meslek etiğinin önemi, işletmelerin etik ile ilgili kararları, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışlar, sosyal sorumluluk.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam