Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
SİYASET FELSEFESİ
Code
SOS421
Course Info
Siyaset felsefesinin temel kavramları, klasik yapıtlar (Devlet, TanrıDevleti, Mukaddime, Hükümdar, Ütopya, Toplum Sözleşmesi vs.) ve felsefi akımlar ve bunların karşılaştırılması
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam