Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
BİLİM SOSYOLOJİSİ
Code
SOS420
Course Info
Bilim pratiklerine etki eden bilim dışı etmenlerin özellikleri, modern bilimlerin ortaya çıkışını güdüleyen sosyal etmenler, bilim ve bilim nesnesi arasındaki ilişkinin sosyal boyutları, bilimin evrensellik iddialarının sorgulanması, paradigma olgusu, bilimlerin özerk alanları, hiyerarşik örgütlenmeleri ve bu hiyerarşik örgütlenmelerin bilimsel bilgi üretim süreçlerine etkileri.
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam