Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
Code
SOS220
Course Info
Kapsamı ve tarihsel gelişimi, örgütlerde kurumsallaşma ve liderlik, örgüt kuramları, örgütte iletişim, liderlik ve rolleri, iş motivasyonu, iş doyumu, çalışanlarda stres ve tükenmişlik, personel psikolojisi, performans değerlendirmesi, personel seçimi, personel eğitimi, iş ve meslek analizi, sanayi alanında toplam kalite yönetimi, örgütlerde çatışma çözme ve arabuluculuk.
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam