Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
SOSYOLOJİN TEMEL KAVRAMLARI
Code
SOS114
Course Info
Sosyolojik Düşünmek, Küreselleşme, Modernlik, İdeal Tip, Bürokrasi, Statü, Sosyal İnşa, Yabancılaşma, Endüstrileşme, Kapitalizm, İşbölümü, Toplumsal Cinsiyet, Ataerkillik, Anomi, Sapma, Otorite, Yurttaşlık
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam