Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
GENEL VE MESLEKİ ETİK
Code
GME100
Course Info
Etik ve ahlak kavramları, etik sistemler ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, toplum ve etik ilişkisi, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramları
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam