Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
İNTÖRN (DUYURU) 06 February 2018
İntörn Öğrenciler Hk 04 January 2018
FE 499 28 November 2017
Mezun Anketi 24 April 2015
Atelier - Laboratory
Food Microbiology Lab.General Chemistry Lab.Enstrümental Analiz Araştırma Laboratuvarları Sensory Analysis LaboratoryUnit Operations LaboratoryQUALİTY CONTROL AND FOOD CHEMISTRY LABORATORYBiotechnology Laboratory
Course Details
Course Title
Arastirma Yontemleri ve Bilimsel Etik
Code
FBE 501
Course Info
Bilgi okur-yazarlığı, Bilimsel yöntemler, Araştırma metot ve teknikleri, Bilimsel araştırma, Bilimsel Projelerin hazırlanması ve sunumu, Etik ve tarihçesi, Etik ile ilgili kavramlar ve terimler, Bilimsel etiğe giriş, Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik, Mesleki etik (Mühendislik ve doğa bilimlerinde etik), Bilim dünyasında etik ihlalleri ve sonuçları, Yüksek öğretimde etik kuralları ve uygulamaları.
Credit
3
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam