Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
DEPARTMENTAL ELECTIVE
Code
FELS42
Course Info
  • FEL418 SİNEMA VE FELSEFE
Felsefe içinde yeni bir disiplin olarak ortaya çıkan sinema felsefesi, bir yüzyıldır giderek etkisi artan bir insan etkinliği olarak sinemanın toplumsal ve sanatsal boyutlarını irdelemektedir. Çeşitli sinema akımları ve teorisyenleri bu derste felsefi bir perspektiften irdelenecektir.
  • FEL420 YAPISALCILIK VE POST-YAPISALCILIK
F. Saussure dil felsefesi merkezli yapısalcı yaklaşımın Marx ve Freud gibi düşünürlerin özne yerine yapı merkezli açıklamalarının, başta Foucault, Derrida ve Heidegger gibi düşünürleri eleştirilerinden oluşan postyapısalcı yaklaşımı genel hatlarıyla tasvir ve tahlil etmeyi amaçlar.
  • FEL422 İNSAN FELSEFESİ
Tarihin başlangıcından beri “insan nedir” sorusu hep kendisini dayatan bir soru olmuştur. Filozoflar felsefe tarihi boyunca insanı diğer canlılardan ayıran şeyin ne olduğuna ilişkin çeşitli yanıtlar vermiş, insanın doğada ve toplumdaki yerini belirlemeye çalışmışlardır. Antropoloji gibi yakın bilimsel disiplinlerle insanın neliğine ilişkin tartışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
  • FEL424 KANT - ARI USUN ELEŞTİRİSİ
  • FEL426 HEIDEGGER - VARLIK VE ZAMAN
  • FEL428 SARTRE - VARLIK VE HİÇLİK
  • FEL430 İBN SÎNÂ - EN-NECÂT - FELSEFENİN TEMEL KONULARI
  • FEL432 GADAMER - HAKİKAT VE YÖNTEM
Credit
9
ECTS
15
Design ~GAÜN WebTeam