Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
CONTEMPORARY PHILOSOPHY-II
Code
FEL414
Course Info
20. yy felsefesinin anlatımı, çözümlenmesi ve yorumu.Bu derste 20.yy'ı etkileyen akımlardan birisi olan pragmatizmin yanı sıra, hermeneutik ve post-modernizm olarak adlandırılan akımların ayrı ayrı çözümlemesi yapılmakta ve yorumlanmakta, aralarındaki benzerlikler ve ayrılıklar da ele alınmaktadır. Pragmatizm akımından Charles Peirce, William James, John Dewey, hermeneuitik bakış açısı ve onun çeşitlemelerini temsilen Hans Georg Gadamer, Richard Rorty ve Richard Bernstein, post-modernizm ve/veya post-strüktüralizm ve/veya dekonstrüksiyonalizmi temsilen Michel Foucault, Jacques Derrida gibi felsefecilerin eserleri incelenmektedir. Ayrıca geç dönem Ludwig Wittgenstein'ın yanı sıra, Willard V. O. Quine, Donald Davidson, WilfridSellars, Saul Kripke gibi felsefecilerin yazıları da incelenmektedir.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam