Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
DEPARTMENTAL ELECTIVE
Code
FELS41
Course Info
  • FEL415 HUKUK FELSEFESİ
Hukuk kavramı ve hukukun tarihsel gelişimi ve özellikle günümüzde adalet tartışmalarına felsefi yaklaşımlar bu derste incelenecek. Hukuk ile ahlak arasındaki ilişkiler, hukuksal normlar ve geçerlilikleri belli başlı düşünürler bağlamında ele alınacaktır.
  • FEL417 EĞİTİM FELSEFESİ
Eğitim felsefesi; eğitimin özünü, düşünsel olarak etkilerini, amaçlarını ve hedeflerini inceleyen bir alandır. Aile içinde başlayan eğitimin kurumlarla desteklenerek, bireyi nasıl oluşturması gerektiğini ve bunun gelişme sürecini ele alır.
  • FEL419 TASAVVUF FELSEFESİ
İslam düşüncesindeki tasavvufi ve sufi geleneğin teorik ve spekülatif yönünü ele alan, başta İbn Arabi olmak üzere, Mevlana, Konevi, Kayseri, Şeyh Bedreddin, Gazzali gibi düşünürle işrakiliği ve felsefe ile tasavvuf arasındaki ortak konuları anlayabilmeyi ve yorumlayabilmeyi amaçlar.
  • FEL421 KANT - PRATİK AKLIN ELEŞTİRİSİ
  • FEL423 DELEUZE/GUATTARI - FELSEFE NEDİR?
  • FEL425 ADORNO HORKHEIMER - AYDINLANMANIN DİYALEKTİĞİ
  • FEL427 HEIDEGGER - METAFİZİĞE GİRİŞ
Credit
8
ECTS
15
Design ~GAÜN WebTeam