Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Code
FEL413
Course Info
Eğitim psikolojisinin genel ilgi alanı hakkında bilgi verilmesi ve gelişimle ilgili kavramların irdelenmesi dersin genel çerçevesini oluşturur. Gelişim çeşitleri ve gelişime etki eden nedenler tartışılarak, an ideal eğitim yöntemleri üzerinde durulur.
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam