Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS
Code
FEL314
Course Info
İnsan hakları çağımız dünyasında insanı insan, yurttaşı yurttaş yapan haklar olarak gitgide önem kazanmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin felsefi temelleri Antikçağ düşüncesinden günümüze dek aldığı biçimler bağlamında ele alınacaktır.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam