Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
DEVELOPMENT PSYCHOLOGY
Code
FEL311
Course Info
Bu ders; gelişim psikolojisi alanının tanıtımı(tarihçesi, konuları), genel kuramlar ve evre kuramları, araştırma yöntemleri, gelişimin biyolojik temelleri, yaşamın çocukluk evresinin sonuna kadar olan evrelerinde davranışlarda gözlenen değişimleri ortaya çıkaran duyusal/ algısal, bilişsel, duygusal ve sosyal süreçler ile kültür, aile ve okul gibi çevrenin birey üzerinde etkileriyle ilgili bilgileri edindirme hedeflerini kapsamaktadır.
Credit
4
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam