Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
INTERCULTURAL PHILOSOPHY
Code
FEL317
Course Info
Farklı kültürleri incelemeyi, bunlar arasındaki ilişkiyi ve bu kültürlerin yorumlanmasını felsefi bir perspektiften ele alan görece yeni bir felsefi disiplindir kültürlerarası felsefe. Kültürlerin karşılaştırılması, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması ve felsefenin bu yolla dönüşümü bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam