Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
PHILOSOPHY OF SCIENCE
Code
FEL313
Course Info
Değişik bilim disiplinlerinin temel kavramları felsefi bir perspektiften ele alınıp, bilimsel çalışmanın temel yönelimleri aydınlatılıp, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar irdelenecektir. Ayrıca ampirizm, pozitivizm, realizm, eleştirel realizm gibi birbirine rakip/alternatif akımlar ele alınacaktır.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam