Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
PHILOSOPHY OF RELIGION
Code
FEL204
Course Info
Dinin ne olduğu, ilkelerinin olup olmadığı, çeşitli Tanrı anlayışlarında Tanrı tanımları, Tanrı kavramı, insan ve evren ilişkisi, Tanrı'nın varoluşuyla ilgili kanıtlamalar, inanç, akıl, vahiy ve dogmanın anlamlarıyla karşılıklı ilişkileri, ruhun ölümsüzlüğü, din-devlet ilişkileri, din-felsefe ve din-bilim ilişkileri.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam