Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
GENERAL AND PROFESSIONAL ETHICS
Code
GME100
Course Info
Etik ve ahlak kavramları, etik sistemler ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, toplum ve etik ilişkisi, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramları ele alınacaktır.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam