Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY-II
Code
FEL114
Course Info
Bu derste, gerek bireysel olarak üniversitede gerekse toplumsal hayatta bölüm öğrencilerinin felsefî bilinçlerinin oluşması ve gelişmesi için bir altyapı oluşturulacaktır. Bu bağlamda hemen her konuda akıl yürütmeye yarayacak felsefî temellere ilişkin bilgi sahibi olunması ve bütün bilimlerin kaynağı olan felsefeye ve felsefî düşünceye ilişkin ihtiyaçların da giderilmesi sağlanacaktır.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam