Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
ANIMAL PHYSIOLOGY I
Code
BİYO305
Course Info
Hayvan fizyolojisine giriş, fizyolojinin tarihçesi ve kavramlar, sindirim sistemi fizyolojisi, hayvan ve insanda solunum sistemleri fizyolojisi, vücut sıvıları, elektrolitler, asit-baz dengesi, kan fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam