Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
GENETIC I
Code
BİYO301
Course Info
Mitoz ve mayoz bölünmenin genetik önemi, Mendel Genetiği, kantitatif genetik, bakterilerde genetik rekombinasyon, linkaj, kros-over, eşey kromozomları ve cinsiyet belirlenmesi, çekirdek dışı kalıtım, genom organizasyonu, populasyon genetiği
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam