Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
ECOLOGY II
Code
BİYO204
Course Info
Populasyon kavramı. Populasyonun yapısal özellikleri. Populasyon büyüklüğünün etkileyen faktörler ve tahmini. Populasyon dinamiği. Populasyonlarda büyüme, hayatta kalma eğrileri ve yaş piramidleriEkosistemlerdeki tür çeşitliliğini sayısal olarak ifade etmekte kullanılan formüller. Yaşam şekilleri ve türler arası ilişkiler. Komünite kavramı. Komünite tipleri. Komünitelerin özellikleri. Komünitelerdeki değişimler. Ekosistemlerin işlevsel özellikleri. Biyojeokimyasal döngüler. Dünyanın büyük ekosistemleri ve dağılışları. Karasal ekosistemler, tatlı su ekosistemleri, denizel ekosistemler e özel ekosistemler. İnsanlığın ekolojik sorunları. Çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam